Home Cryptocurency ExchangesCSS – Kaskádové styly
CSS – Kaskádové styly

CSS – Kaskádové styly

Podsekce:

Přehled CSS
vlastností a hodnot

Abecední seznam CSS vlastností

Příklady na CSS

Základní kurz CSS

Úvod do CSS stylů, proč a k čemu používat
styly

Strukturování textů je nutný předpoklad
pro efektivní stylování (možno přeskočit)

CSS prakticky, různý zápis stylopisů,
tag , příklad tagu link:

Kaskádové styly, přehled vlastností CSS,
klíčová stránka s vyčerpávajícím přehledem. Tabulky s příklady,
informace o podpoře v prohlížečích.

Třídy a identifikátory, odlišení různých prvků
dokumentu – class a id

Délkové jednotky v CSS – px, pt, em,
ex, in, cm, procenta, vw, výpočty calc() a proměnné var().

Zápis všech stran najednou pro vlastnosti
border, margin a padding

Módy prohlížečů už většinou nemusíte
studovat. Stačí, když na začátek souboru napíšete a zbytek
není třeba řešit.

@media pravidla v CSS umožní zobrazit stránku
různým způsobem na základě vlastností prohlížeče nebo zařízení, takže se
třeba dá udělat styl stránky pro telefon. Zmiňuji i podmínkování podle
podpory @supports.

Pro pokročilé

CSS pozicování umožňuje na stránce
umístit cokoliv kamkoliv – position, left, top, bottom, right, z-index

Ořez a skrollování využívají vlastnosti
overflow a clip na skrolování a skrývání moc velkých věcí.

Sloupce pomocí pozicování, praktický
příklad pozicování – position, left, top, z-index

Různé barvy odkazů pomocí CSS, praktické
použití tříd (class)

Různý styl v různých prohlížečích
využívá chyb prohlížečů

Odlišné formátování tisku pomocí media=print
a @media print

Dynamické (načítané) fonty – @font face, eot
soubory

Pravidla kaskádování, kdy je která
vlastnost silnější

Vše o pozadí – velmi obsáhlý rozbor
problematiky

Obtékání v HTML a CSS

Vertikální centrování
v CSS – Yuhůovo definitivní řešení
+
totéž anglicky

Další nové CSS vlastnosti, které
teprve zkoumám

http://jecas.cz/css-selektory
Je nejlepší přehled pokročilých selektorů.

Pseudotřídy v CSS, zápisy selektorů
oddělované dvojtečkou

Tabulky a testy CSS

Použitelná písma – font-family

Uživatelská písma – font

Barvy v HTML – color, background-color

Změna kurzoru pomocí CSS v MSIE
cursor

Stylování seznamů – ul, ol, li

Internet Explorer 3 –
podporované CSS vlastnosti

Další stránky s použitím CSS

Jak upravit vzhled blogu na lide.cz,
nápověda pro lamy

Div a span, neutrální html tagy, důležité
tagy pro CSS

Základy Dynamického HTML, jak stylované
stránky rozhýbat po jejich načtení javascriptem

Obrázky na webu

Jak zdokonalit odkazy

Okraje objektů – margin a padding

Různé webové prohlížeče

Definice v HTML – dd, dt, dl

Odkazy na záložky

Sloupcovaný příklad

Vylepšení formulářů

Odkaz jako tlačítko

HTML tahák

CSS vlastnosti, hodnoty a příklady

Na této stránce jsou v pravém sloupečku odkazy na všechny rozumně
použitelné CSS vlastnosti. Jsou tam místy možná chyby a nepřesnosti,
prosím opravte mne.

CSS kaskádové styly

Kaskádové styly, přehled vlastností CSS
je starší stránka, na kterou se časem už všechno nevešlo.

Seznam CSS vlastností – abecední přehled s
vysvětlením a odkazy

CSS příklady, neuspořádaný seznam zde
použitých CSS příkladů (css example).

Častý překlep: CCS je čerpací karta, CSS jsou kaskádové styly (Cascading
Style Sheets).

Slovníček moderních pojmů

zaklínadlo význam
polyfil Skript, typicky přilinkovaný javascript, který do prohlížečů
nepodporujících konkrétní vlastnost dodá takovou funkčnost, že tam ta
CSS vlastnost začne fungovat. Díky tomu skriptu. Ne vždycky to funguje
dobře a většinou to zpomaluje načítání.
fallback Zpětná kompatibilita. Metoda, jak nepodporovanou vlastnost doplnit ještě nějakou jinou
vlastností, která je podporovaná, aby to v nepodporujícím prohlížeči
nedopadlo nějakou katastrofou. Například CSS gradienty nejsou
podporovány všude, a tak je doporučeno je zachránit (fallback)
jednoduchým barevným pozadím.
prefix V prohlížečích se nové vlastnosti vyvíjejí (nebo spíše vyvíjely)
tak, že se nedělá hned podpora vlastnosti. Napřed se vytvoří podpora
vlastnosti s prefixem. Prefix je jakási předpona vlastnosti, každý velký
prohlížeč má svou. Prohlížeče postavené na jádře Webkit (Chrome, Safari,
Opera) mají prefix -webkit-, Firefox má -moz- a Edge má -ms-. Opera
mívala -o-, dokud měla vlastní vykreslovací jádro (teď už má Webkit).

Protože někdy se plná, neprefixová verze vlastnosti nepěkně zdrží,
weboví autoři často používají vlastnosti s prefixem, typicky -webkit-.
Na to navazují výrobci prohlížečů a začínají implementovat vlastnosti i
s cizími prefixy. Bordel. Já prefixy nemám rád a snažím se jim v těchto
návodech vyhýbat, pokud to jde. Podle mě je lepší si počkat na plnou
podporu než si zaprasit styly prefixy.

preprocesor Programy, které ze zápisů stylu v jiných jazycích než CSS umí
vygenerovat CSS. Preprocesory se používají kvůli tomu, aby si autoři
zjednodušili práci s CSS, vyhnuli se chybám a nemuseli se učit, které
vlastnosti se musejí prefixovat a které ne. Usnadňují výpočty rozměrů
prvků, zavádějí proměnné a funkce. Já osobně žádný CSS preprocesor
nepoužívám, proto o nich nepíšu.

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.